Nuenens Mannenkoor

Met ingang van 1 mei 2023 mag ik, Ad Vergouwen, mij de nieuwe vaste dirigent van het Nuenens Mannenkoor noemen.

Het Nuenens Mannenkoor

Al 25 jaar is het Nuenens Mannenkoor een factor van betekenis in het culturele leven van de Nuenense gemeenschap. De missie van het koor wordt als volgt omschreven:

“Het NMK wil op een kwalitatief goede manier (zowel qua performance als qua uitstraling) zang ten gehore brengen uit een breed (inter)nationaal en aantrekkelijk repertoire, maar wil bij gelegenheid ook kerkelijke evenementen opluisteren met sacrale muziek, dit alles gekoppeld aan een plezierige en vriendschappelijke onderlinge band.”

Het Nuenens Mannenkoor mag zich gelukkig prijzen met het feit dat vele Vrienden en Vriendinnen en Sponsors het koor ondersteunen en het daardoor mogelijk maken dat het koor zich vele malen aan de Nuenense gemeenschap kan presenteren.